Opravdu?

Přežití Apokalypsy

Přejít na hodnocení

Pořadatel: Středisko volného času a zařízení Kroužky

Aktualizováno: 09.02.2021 11:46

Základní informace

DALŠÍ APOKALYPSA NA MONÍNCI?

Čekají vás prázdniny a rádi byste zažili něco jiného než klasickou dovolenou s rodiči na chatě? Moderní herecké, koňské, modelingové nebo počítačové tábory nejsou tím pravým ořechovým pro vás? Co takhle vypravit se na náš akční, zážitkový tábor, během kterého se z vás stanou účastníci výcvikového záchranářského kempu. Bude to o dovednosti přežití, poskytování první pomoci, záchranářství, požární ochrany. Budete čelit mnoha výzvám a zúčastníte se nejrůznějších záchranářských misí, ale i soutěží.

O ČEM PŘEŽITÍ APOKALYPSY JE?

Na táboře vás čeká zážitková celotáborová hra, kde se ocitnete v rolích akčních členů integrovaných záchranných složek našeho kempu, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci nebo různí záchranáři a další členové bezpečnostních sborů, kteří se účastní záchranářského výcviku, při kterém si osvojují dovednosti potřebné pro přežití, poskytování první pomoci a správného chování za mimořádných událostí. Během výcviku se ve vašich vysílačkách budou ozývat výzvy, aby vaše týmy zachránily svět a jeho obyvatele před katastrofálními bouřemi, tornády a povodněmi nebo při zemětřesení, před sesuvy, a možná i sopečnou lávou. Budete ostatní chránit při suchu, před požáry či hladomorem. Ochráníte obyvatele při výbuchu, před dopady z šířících se chemických a jaderných havárií, a nakonec i před válkami a teroristy. Nevyhnete se ani zachraňování osob z každodenních dopravních nehod nebo z jiných katastrof, pohrom, epidemií a havárií, se kterými se stále citelněji a častěji potkáváte i v běžném životě a je potřeba se naučit, jak se při nich zachovat a pomoci sobě i druhému.  

CO TI NÁŠ TÁBOR DÁ?

Zážitková záchranářská celotáborová hra vás obohatí o znalosti:

 • První pomoci při úrazech a nemocech ohrožující život.
 • Anatomie.
 • Správného chování v případě mimořádných událostí.
 • Rozpoznání varovných signálů a činnosti po jejich vyhlášení.
 • Přípravy evakuačního zavazadla, zásad pro opuštění bytu a ohroženého prostoru.
 • Činnosti Integrovaného záchranného systému a používání telefonních linek tísňového volání.
 • Navigace, práce s mapou, orientace v terénu a pohybu v přírodě.
 • Branných činností, vázání uzlů, střelby ze vzduchovek a luků, bezpečného zacházení s nimi.
 • Zálesáckých dovedností, přežití a pobytu v přírodě, vyhledávání úkrytů, získávání vody, rozdělávání ohně.

Budete obohaceni i o větší:

 • Samostatnost v péči o svou hygienu, úklid svých věcí a dodržování časového harmonogramu.
 • Odpovědnost za svá rozhodnutí i za druhé členy v týmu. 
 • Zkušenost v navazování a udržování přátelství, nesobeckého chování a pomoci druhému.
 • Zkušenost v pomoci potřebným, humanitárních skutcích a ušlechtilých činech.
 • Čestnost, odvahu a respekt k druhému.
 • Sebevědomí, víru ve své nové schopnosti a dovednosti.
Datum:
03.07.2021 - 10.07.2021
Věk:
6 - 15 let
Kapacita:
150
Základní cena:
4 290 Kč
Poznámka k ceně:
Cena platná při přihlášení do 31.3.2021 z ceny 4990Kč

Kontaktní osoba

Ing. Bc. Karel Dvořák
 
608 113 007

Místo konání

Ounuz  12
391 33 Jistebnice  –   Ounuz
Tábor
Jihočeský kraj
Česká republika

GPS: 49,54126°, 14,50270°

Program

Jaký je harmonogram tábora?

Náš táborový program začíná v sobotu po příjezdu všech účastníků a ubytování v 18:00 hodin společnou večeří. Každý den je zajištěn pestrý akční program. Režim tábora se příliš neliší od běžných táborových režimů na jiných letních dětských pobytových táborech. Je upraven pouze ve snaze omezit dobu, kdy se děti nudí, protože zastáváme názor, že děti zlobí, šikanují druhé a ubližují si především v době, kdy se nudí a nejsou zaměstnány nebo pod dohledem. I přesto je režim sestaven plně dle platných předpisů a norem a během tábora je i dostatek času na odpočinek. Nad jeho dodržováním, případně prodloužením doby určené k odpočinku bdí zdravotník a v případě únavy může nařídit jak individuální, tak celotáborový odpočinek.

Od 7:00 hod. kdy je vyhlášen budíček, se děti účastní rozcvičky, ranní hygieny, kontroly u zdravotníka, prezenčního nástupu a zažijí zřejmě nějaký nevšední zážitek, zaviněný zinscenovanou mimořádnou událostí, při úvodu do tématu dne.

V 08:00 hod. děti posnídají a nastoupí na dopolední program v podobě výchovně-vzdělávacího zážitkového programu, během kterého se chystá i ukázka profesionálních složek IZS.  Dopolední program přeruší přesnídávka a plnění pitného režimu.

V 12:00 hod. nastává doba oběda a po něm hodinový polední klid, trávený spánkem, odpočinkem nebo odpočinkovými aktivitami pod dohledem vedoucích, zpěv, kreslení, vyprávění, čtení a psaní dopisů.

V 13:30 hod. začíná odpolední program, během kterého se účastníci kempu zúčastní zinscenovaných zážitkových záchranářských misí, poté budou následovat sportovní hry a soutěže a dále se zúčastní akčního výcviku v branných, zálesáckých a záchranářských činnostech. I odpolední program přeruší svačina a plnění pitného režimu. Jeden den nás čeká celodenní výlet a jiný den zase záchranářské sportovní hry, plné specifických disciplín. Budeme bedlivě pozorovat i počasí, abychom se mohli dojít vykoupat.

V 18:00 hod. se podává večeře a po ní bude následovat osobní volno, zakončené nástupem a vyhodnocením dne.

V 19:30 hod. se začne odehrávat noční program v podobě seznamovací party, maškarní diskotéky, talentové show, táboráku, noční týmové záchranářské mise odvahy, vědomostní soutěže a závěrečného absolventského slavnostního večera. Po nočním programu následuje samozřejmě večerní hygiena.

V 22:00 hod. je pak vyhlášená večerka, po které následuje ničím nerušený spánek. Děti mají zajištěno 9 hodin spánku a 1 hodinu poledního odpočinku. Nicméně hlavní vedoucí může pro celý tábor nebo jen pro určité skupiny táborníků dobu odpočinku upravit, například posunutím budíčku nebo dřívější večerkou anebo prodloužením poledního klidu.

Jak jsou rozdělené děti do oddílů?

Děti jsou na táboře rozděleni do oddílů. Každý oddíl má přiděleného oddílového vedoucího případně i praktikanta a ti se o oddíl a jeho členy starají. Oddíly jsou zpravidla 10–15 členné. Do oddílů rozdělujeme děti na základě rovnocenného zastoupení věkových skupin a genderové vyváženosti tak, aby každá věková skupina měla v oddíle přiměřeně stejně početné zastoupení jako v jiném oddíle a všechny oddíly měly obdobný vyvážený počet chlapců a dívek a byly tak vyrovnané.

I při rozdělování do oddílů je naší snahou zařadit spolubydlící a kamarády do jednoho oddílu, ale pouze při dodržení prvořadé podmínky rovnoměrného věkového a genderového rozdělení účastníků. Máme však zpětnou vazbu od dětí, že si s kamarády užívají nejen, když jsou součástí jednoho oddílu, ale když mohou s týmy mezi sebou soupeřit.

 

Kde budeme ubytovaní?

Děti jsou ubytováni ve čtyřlůžkových chatkách a nejmladší na čtyřlůžkových pokojích na ubytovně v RS Kroužky nad Moníncem . Při ubytování zohledňujeme požadavky dětí a rodičů na ubytování s kamarády. Musíme je však ubytovat odděleně podle pohlaví a odděleně mají-li velký věkový odstup, s ohledem na jejich další spolubydlící. Nebudou však nikdy ubytováni daleko od sebe a mohou se navštěvovat. Děti do 18 let jsou ubytováni vždy odděleně od dospělých.

Na chatkách a pokojích jsou patrová lůžka, na kterých jsou uloženy pouze děti starší 7 let. Horní lůžka mají zábrany proti pádu. Neubytováváme na nich ani děti s poruchou spánku, pokud jsme o ni v přihlášce informováni. Lůžka jsou vybavena matracemi, dekami a polštáři. Při ubytování převezme každý účastník čisté prostěradlo, povlak na polštář a deku. Při znečištění se vždy vymění za čisté.  Nebráníme však nikomu, aby si přivezl vlastní oblíbený polštářek anebo spacák. Chatky a pokoje jsou samozřejmě před nástupem dětí uklizeny a dezinfikovány. Každý den pak probíhá úklid tábořiště, na kterém se mimo kuchyně a toalet podílejí i děti.

Co je potřeba odevzdat při předání dítěte na tábor?

Ofocená kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Užívá-li vaše dítě léky, je potřeba je předat zdravotníkovi tábora v přehledném a nadepsaném obalu, všechny léky musí mít povinně příbalový leták, není možné například předat pouze samostatné plato léků. Součástí musí být i řádně uvedené dávkování – ve zdravotním listu účastníka tábora.

Důležité dokumenty:
Táborový řád - PDF ke stažení.
Seznam věcí - PDF ke stažení.

Kdo tábor vede?

Tým našich vedoucích je odpovědná, zkušená a úžasná parta chlapců, dívek, mužů a žen, kteří jsou členové Českého červeného kříže, kde působí jako instruktoři, maskéři, zdravotníci, figuranti nebo dobrovolníci. Celoročně se dobrovolně věnují činnostem spojeným s volnočasovými aktivitami mládeže. Někteří mají odborné znalosti a zkušenosti jako zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté, vojáci, jiní jako pedagogové, elektrikáři nebo kuchaři, někteří ještě studují, jiní vychovávají již své potomky. Všichni však mají dobré srdce a společně se věnují humanitárním činnostem a mládeži bez ohledu na finanční zisk.

Hlavní vedoucí

Ing. Karel Dvořák, alias Velký Karel, kterého děti znají z loňského turnusu Přežití Apokalypsy 2020 je garancí kvality a bezpečí. Je to dlouholetý kvalifikovaný volnočasový pedagog a zkušený táborový vedoucí. Celoročně vede zájmové dětské kroužky se zaměřením na zdravotníky, záchranáře, zálesáky a střelce. Vystudoval několik oborů na vysokých školách. Je lektorem Jihočeské univerzity a instruktorem Českého červeného kříže a Střeleckého sportovního klubu. Zde vyučuje zdravotníky a táborové vedoucí, trénuje záchranáře a střelce, vede oddíly mládeže a pořádá i soutěže. Upřednostňuje zážitkovou pedagogiku s využitím reálných modelových situací, dle reálných scénářů s rekvizitami a reálně namaskovanými figuranty. Sám je otcem. Nejen se svými dětmi tráví většinu svého volného času. Má přirozenou autoritu a mezi ním a dětmi vzniká vztah plný respektu, oboustranné důvěry a přátelství. Je plně zodpovědný, oddaný a ví si rady za každé situace.

Hlavní zdravotník

Bc. Blanka Tesařová je sama matkou s mnohaletou zkušeností táborového zdravotníka, je členkou Českého červeného kříže a profesionální zdravotní sestrou na chirurgické ambulanci nemocnice, s předchozí několikaletou praxí i na interním oddělení, ošetřování zraněných a nemocných je její profesní každodenní úkol, který vykonává dlouhá léta velice zodpovědně a ani na našem táboře tomu nebude jinak.

Programoví vedoucí

Josef a Eliška jsou zkušení animátoři a organizátoři dětských akcí a soutěží. Zároveň jsou zkušení zdravotníci. Během celého roku se přímo podílí na volnočasové výchově dětí.  

Oddíloví vedoucí

Jou proškolení zdravotníci a táboroví vedoucí, mají v rámci dětských kroužků, táborů a soustředění zkušenosti s akcemi pro mládež.

Praktikanti

Většinou patří mezi odchovance našich táborů a kroužků, kteří patřili mezi nejspolehlivější a nejšikovnější účastníky a projevili nadšení a zájem se dětských akcí a táborů dále účastnit.

Doprava

Jak je zajištěna doprava na tábor?

Doprava do RS Kroužky nad Moníncem a zpět je pro zájemce zajištěna z Prahy. Příplatek za dopravu 300 Kč není započítán do základní ceny tábora. V přihlášce je nutné uvést, zda máte o tuto službu zájem a cena se o danou částku automaticky navýší. Přesné časy a místo odjezdu bude zveřejněno nejpozději 14 dní před začátkem tábora. Individuálně můžete dítě dopravit do RS ve stanovenou dobu (rovněž bude uvedeno nejpozději 14 dní před zahájením tábora).

Hodnocení

0
0 hodnocení
0x
0x
0x
0x
0x
0x

Moje hodnocení

Moje hodnocení
Vaše hodnocení 0 
bylo uloženo.

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář.
 

Přidat komentář