Opravdu?

FILMOVÉ A ANIMAČNÍ TÁBORY

Usporiadateľ: Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.

Aktualizované: 08.01.2018 15:54

Základné informácie

FILMOVÉ A ANIMAČNÍ POBYTOVÉ WORKSHOPY PRO DĚTI OD 10 DO 17 LET

Dátum:
16.07.2018 - 18.08.2018  
Vek:
10 - 17 rokov
Cena:
6 500 - 6 900 Kč
256,56 - 272,35 EUR
WWW:
Prihláška:
Druh tábora:
Zameranie tábora:
Ubytovanie:

Turnusy

16.07.2018 - 27.07.2018  
6 900 Kč
09.08.2018 - 18.08.2018  
6 500 Kč

Kontaktná osoba

mirek velš

Miesto konania

Pod Kynastem  114
466 02 Jablonec nad Nisou  –   Jablonecké Paseky
Liberec
Liberecký
Česká republika

GPS: 50,72870°, 15,19893°

Program

​​Místo konání: Chata Kynast, Pod kynastem 114, Jablonec nad Nisou  466 02

O zápis do seznamu předběžných zájemců žádejte e-mailem                                      (mirek.vels@kinoaero.cz). Zahájení přijímání dětí od poloviny února 2018.

 

● Filmový Aertěk
Cílem filmového turnusu je umožnit dětem zábavně-vzdělávací formou představit všechna specifika filmu a pomocí odborného vedení je dovést k realizaci jejich vlastního filmového díla, což vede k pochopení a osvojení filmového jazyka. Právě proto celý program nevede pouze k vytvoření krátkého filmu, ale i k jeho pochopení. - Aertěk je zaměřen na neorganizovanou mládež, které se snaží zprostředkovat jiné nahlížení na audiovizuální médium. Filmový tábor během pobytu s dětmi v přírodě, pomocí zábavně-vzdělávacích aktivit, pomáhá dětem rozvíjet tvůrčí činnost a pomáhá jim ve vnímání a orientaci ve složité struktuře audiovizuálních médií.

Program
Billboard-animace • lektorský program na téma „co je to film“ • pravidelná promítání filmů s debatami a úvody • kameramansko-herecká dílna • dílna filmového střihu • fotografická dílna • postprodukce • tvorba filmového plakátu • základní technická průprava • scénáristická dílna (zpracování námětu) • tvorba animovaného filmu • hosté z filmových profesí. Tyto aktivity vedou až k finální realizaci filmu. Završením Aertěku je premiéra filmů v kině Aero.

Jak natáčíme

​Každý filmový štáb se skládá ze 6 až 8 dětí, lektora a asistenta. - Děti se shodnou na příběhu, který chtějí natáčet. Následně k němu vytvoří technický scénář, vyberou lokace, domluví se na obsazení rolí a funkcí ve štábu (kdo bude režisér, kameraman, zvukař, klapka, skript, atd.). Dále je třeba vyrobit, nebo jinak sehnat rekvizity. Natáčení trvá na Aertěku 3 dny, omezením je pouze délka filmu, která nesmí přesáhnout 5 minut. Po konci natáčení následují 3 dny na postprodukci (střih, postsynchrony, tvorba plakátů, atp.). Děti a lektoři společně zkouší dělat chytré filmy. Nechceme dělat filmy primárně pro zábavu, ale jako něco, co má smysl a ještě k tomu je to zábavné.

Co natáčíme

​​1. Hlavní filmy tvořené pod lektorským vedením 6 až 8 členným dětským filmovým štábem.

2. Dětské filmy vytvořené dětmi bez lektorského vedení.

3. Dokumenty, reprezentativní sestřihy z průběhu jednotlivých ročníků.

4. Ostatní, výstupy filmových dílen, videoklipy, vtípky, atp.

 

 

● Animační Aertěk
Animační turnus se zaměřuje na kreativní kombinování filmové a výtvarné tvorby, které klasická animace přirozeně propojuje. Důraz je kladen na hledání odpovídajícího výtvarného výrazu pro zvolené téma a jeho realizaci prostřednictvím různých tradičních i více experimentálních animačních technik.

Program animačního turnusu
pixilovaná úvodní hra; seznámení s jednotlivými animačními technikami; plošková animace, kreslený a loutkový film; experimentální cvičení a materiálová animace; z historie animace; projekce významných filmů a jejich rozbor; loutkářský workshop; výtvarný workshop; fotografický workshop; scénáristický workshop; filmové profese u animovaného filmu; optické hračky a iluze, první pohyblivé obrazy; výtvarné návrhy; animování v týmech; postprodukce; zvuková dílna a ruchy; hosté z oboru filmové animace; dokončení finálního animovaného filmu a slavnostní projekce v kině Aero; tradiční táborové aktivity - lesní kino, výlety, hry, pohyb a pobyt v přírodě.

 

 

● PLUS

Aertěk PLUS je zaměřen na věkovou skupinu vyplývající z názvu akce - je pro mládež od 13,5 do 16 let. Dobře totiž víme, že už v tomto věku může být film pro spoustu mladých srdcovou záležitostí. Zároveň si uvědomujeme plno specifik, která tento věk provázejí, navíc dohromady s týmovým natáčením amatérských filmů. Proto jsou na tomto turnusu nastavená odpovídající pravidla. Oproti jiným se tohoto turnusu účastní jen 23 dětí, které jsou přijímány na základě osobních informačních pohovorů.

Turnus PLUS si žádá mnohé: odvahu a odhodlání pustit se do vlastní tvorby, nebojácnost přijít s originálním nápadem, troufalost zhostit se role režiséra či herce - prostě natočit, sestříhat či ozvučit film. Věkově nejstarší turnus je určen kreativním mladým lidem, kteří už mají s natáčením krátkých filmů alespoň základní zkušenost - ať z předchozích Aertěků, nebo odjinud - a vážně se chtějí v tomto směru zdokonalit.

Naopak se PLUS nehodí pro ty, kteří chtějí odpočívat, zlobit, nechat se bavit jen pasivně, ani pro ty, kteří nemají rádi týmové aktivity. Pro takové děti jsou jistě jiné na relaxaci zaměřené tábory, u nás by byly jen nešťastné a tábor by pro ně neměl smysl.

Inspirací programu založeného na schopnosti pracovat v týmu jsou filmové soutěže založené na natáčení filmů v časových limitech a na volném zpracování konkrétních zadání  (žánr, postava, lokace). Dětí se rozdělí do 5 - 6 členných týmů, ke každému je přidělen supervizor (lektoři / studenti VŠ (film, fotografie, design, architektura, ...)), který skupině slouží jako odborný poradce a konzultant. Výuka probíhá přímo během ostrého natáčení formou porad  a při kontrolních projekcích. Upozorňujeme, že občas bude třeba zabrat a pracovat i v noci, a že pocity únavy k tomu turnusu patří.

Samozřejmostí jsou také některé tradiční aktivity, které k Aertěku patří - pravidelné promítání filmů s úvody a debatami, taneční večírek, táborák a také (nejen) ranní rozcvičky a sporty.

Během závěrečné veřejné projekce v kině Aero rozhodnou diváci o nejlepším PLUS filmu. Vítězný film se stane oficiálním předfilmem velkých distribučních filmů v kině Aero. 

Okolie

Jablonecké Paseky

Doprava

autobus