Evidence účastníků

Evidence účastníků pomáhá zjednodušit práci s agendou pořádané události. Organizace tak získají přehled o lidech, kteří se chtějí události zúčastnit. Další předností je vedení kontaktních údajů, sledování úhrad nebo práce s náhradníky. Pokud organizace používá naši Evidenci členů, mohou tak snadněji provázat členy s událostmi jako je např. soustředění apod. Evidenci účastníků si můžete bezplatně aktivovat v nastavení Události organizace.

Podoba evidence členů

Podoba aplikace Evidence účastníků

Seznam účastníků

Do seznamu účastníků lze přidávat nové osoby nebo osoby, které se v minulosti účastnily jiné události. Tím dojde k zachování historie a zamezí se tak duplicitám.

V seznamu lze spravovat údaje týkající se účastníků jako:

  • Stav registrace - Účastníci se dají dělit podle stavu registrace. Lze si tak zobrazit finální účastníky, kteří mají vše v pořádku, případně náhradníky nebo jen potencionální zájemce. Součástí seznamu mohou být i osoby, které se podílejí na organizaci události. Tím lze získat přehled o všech zúčastněných.
  • Stav úhrady - Podle stavu úhrady lze jednoduše zjistit, zda mají všichni řádně zaplaceno nebo zda je potřeba ještě někoho urgovat nebo ve finále vyřadit z události za nesplnění podmínek.
  • Další informace - Nastavte si další údaje, které chcete u účastníka evidovat. Tyto informace lze nastavit tak, aby byly součástí i Registrace na událost.
  • Číslo účastníka - Každému účastníkovi lze vygenerovat číslo registrace, aby byl snadněji identifikovatelný třeba v seznamech.

Další možností jsou:

  • Nová registrace - Každá události jednou končí a už v její závěru se objevují dotazy, zda se lze účastnit té další. Proto lze tyto zájemce ze seznamu účastníků zaregistrovat do nové události jako nově registrované, aby se s nimi počítalo.

Platby účastníků

K účastníkům patří i ekonomická část, kde lze sledovat stav jejich pohledávek.

  • Tvorba pohledávek - K účastníkům lze vygenerovat pohledávky vycházející z ceny události. Poté lze tyto pohledávky upravovat podle toho, kdy došlo k zaplacení, případně zda účastník uplatnil nějakou slevu. Ve výsledku jsou i vidět celkové příjmy od účastníků události.
  • Další služby - K pohledávkám lze přidat i doplňkové služby, které byly definovány v ceníku události a které si účastník objednal navíc.
  • Platební brána a párování z výpisu - Nabízíme možnost úhrady pohledávek přes platební bránu nebo párování plateb s výpisu z účtu. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktuje na info@pohodlne.info.

Další funkce

Připravujeme do Evidence účastníků další funkce, které organizátorům pomohou s pořádáním jejich událostí. Mezi ně patří např. online Registrace na událost a plno dalších funkcí.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo máte další náměty k Evidenci účastníků, napište nám na info@pohodlne.info.